Személyes adatok kezelése

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Az KDJ Bútor Kft. jelen adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt kötelezettségének.

Jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK, hogy a www.kdjbutorhaz.hu weboldalon regisztráció során megadott személyes adataimat a

Cégnév

KDJ Bútor Kft

Székhely:

5100 Jászberény  Kun u. 21

Cégjegyzékszám:

16-09-012787

Adószám:

23100802-2-16

Képviselő neve:

Kocza József

E-mail:

kdjbutorhaz@gmail.com

Telefon:

+36 30 4123221

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:

ADATKEZELÉS CÉLJA:

  • megrendelő azonosítása
  • megrendelés visszaigazolása
  • kapcsolattartás
  • házhoz szállítás időpontjának, helyszínének egyeztetése
  • törvényi szabályoknak megfelelő számla kiállítása

 

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adja meg a személyes adatok kezelésével összefüggésben:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak önkéntes hozzájárulással adunk át.

Kérés esetén felvilágosítást adunk az érintett tárolt személyes adatairól. A tárolt adatok törlését bármikor kérheti az érintett e-mailen vagy postai úton.


Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat):

  • a Társaság vezetője
  • az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók
  • kiszállítást lebonyolító munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a megrendeléstől számított egy évig kezeljük, azután az adatok törlésre kerülnek a weboldal tárhelyéről. Az érintett ez időn belül bármikor kérheti személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását.

 Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.